Tel

0 507 817 35 12 -0 532 522 87 67 - 444 7 606

Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları

karaciğer ve safra kesesi hastalıklarıKaraciğer 1200-1500g ağırlığında vücudun en büyük organıdır.Vücudun sağ üst bölgesinde kaburgaların arkasında diafragmanın altındadır.
Sağ ve sol loplardan oluşur.Sağ lop sol loptan altı kat büyüktür.
Safra yolları ise karaciğer içi ve dışı olmak üzere olarak ikiye ayrılır. İç portal alandan başlar sağ ve sol loplardan karaciğer içi safra yolları oluşur.Karaciğer hilusunda her iki kanal birleşir birleşik kanalı oluşturur.Birleşik kanal düodenuma doğru ilerlerken safra kesesi ile bağlantıyı sistik kanalla yapar.Koledok kanalını oluşturur ve ampula vater den düodenuma açılır.Safra kesesi 9cm uzunluğunda 50ml kapasiteli armut şeklinde bir organdır.

Karaciğer Parankim hastalıları ;
* Fulminant Hepatik yetersizlik; karaciger fonksiyonlarının birden ve ağır şekilde bozulması ,ağır yaygın karaciğer nekrozu ile oluşur.
– Sebepler
– İnfektiv – Hepatit A,B,C,D,E -Herpes simplex
* Toksik ve ilaç -Halothan, İzoniazid,rifampisin, Antidepresan ,Non-steroıdanti-inflamatuvar ilaçlar,Valproıc asid, Paracetamol(aşırıdaz),Mantar zehirlenmesi,
· İskemik- iskemik hepatit,Cerrahi şok, Akut Budd-Chiari send.
· Metabolik- Wilson hast.,Gebelikte yağlıkaraciğer ,Reye send.
· Seyrek görülenler- Yaygın malign invazyon, ağır bakteriyel infeksiyon

*Kronik Karaciğer hastalıklar;
Kronik Aktif hepatit ,
· Hepatit B
· Hepatit C
· Lupoıd
· Wilson Hast.
· İlaç
· Alkol
· Alfa-1-antitripsin
· Citomega virus
· Rubella gibi nedenlerle oluşabilir. Histopatolojik olarak kronik persistan hepatit, kronik lobuler hepatit,kronik aktiv hepatit sınıflara ayrılır.
Karaciğer parankim hastalıkları sonunda karaciğer sirozu gelişebilir.

KARACİĞER SİROZU

Yaygın fibrozis ve nodül formasyonu ile oluşan anatomopatolojik oluşumdur. Etyolojik faktörler çeşitli ancak sonuç aynı yani sirozdur.

Sirozda etyoloji ve tedavi
Etyoloji Tedavi
Viral hepatit (B,C,D) ?Antiviral
Alkol Alkol bırakılması
Metabolik
Aşıdemir yüklenmesi Kan alınması ,desferriaxamin
Bakır yüklenmesi(Wilson hast.) Penisillamine
Alfa-1-Antitripsin yetmezliği ?Transplantasyon
Tip lV Glicogenesis ?Transplantasyon
Galatozamia Süt ve süt ürünlerinin kesilmesi
Tırosinamia Tirozin alınmaması,tranplantasyon
Kolestasiz(safra yolları) Safra yolları tıkanıklığını gidermek
Hepatik ven tıkanıklığı
Budd-Chiari send. Ven tıkanıklığının giderilmesi
Kalp yetmezliği Kalp tedavisi
İmmunulojik (Lüpoıd hapatit) Prednizolon
Toksin ve ilaç Hangi ilaç olduğunu tespit et ve kes
İndian Çocukluk Hast.
Kriptojenik ? Penisillamine


KARACİĞER TÜMÖRLERİ

Karaciğerin iyi kötü huylu tümörleri olabilir. Kökeni için de primer ve sekonder tümörler olabilir. Sekonder tümörler primer tümörlerin 30 katı kadar fazladır.

Primer karaciğer tümörler

Malign Benign
Hepatosellüler Adenoma
Hepatosellüler kanser
Fibro-lameller
Hepatoblastoma
Safra yolları Adenoma
Safra yolları kanseri Cistadenoma
Karaciğer ve safra yolları kanser Papillamatozis
Cistadenokanser
Mesodermal Hemangioma
Angiosarkoma
Sarkoma
Diğer Mezenkimal
Hamartoma
Lipoma
Fibroma
Etyoloji de hepatit B ,Hepatit C pozitiv kronik hepatitler ,siroz, olgularında karaciğer kanseri olasılığı oldukça fazladır.

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

Safra kesesinin en sık görülen hastalığı safra taşı ve taşlı kolesistittir. Özetlemek gerekirse semptomatik safra taşı en kabul edilen tedavi cerrahidir. Bu gün tercih edilen yöntem ise laparoskopik kolesistektomidir.Bu tedavileri ret eden hastalarda kırma veya taş eritme tedavileri denenebilir.