Tel

0 507 817 35 12 -0 532 522 87 67 - 444 7 606

Meme

meme kanseriHayatları boyunca her iki kadından birinde herhangi bir meme rahatsızlığı görülür. Her 5 kadından birinde memeden doku örneği alınması gerekir.

Her 10-15 kadından birinde meme kanseri gelişir. Türkiye'de her yıl yeni meme kanseri teşhisi alan kadın sayısının 30 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Erken dönemde, kitle çapı yarım santimetrenin altındayken tanı alan olgularda, hastalık hemen hemen hiç yayılmadan başarıyla kontrol altına alınabilmektedir. Ancak özellikle ülkemizin azgelişmiş kesimlerinde hastaların yarıdan çoğunun geç evrede tanı aldığı saptanmıştır. Meme kanserinde tanı konulduktan sonraki 10 yıllık sağkalım oranları; erken evrelerde %90'ın üzerinde bulunurken geç evrelerde %50'nin altına düşmektedir. Meme kanseri gelişmiş bir hasta tedavisiz doğal seyrine bırakıldığı zaman beklenen ortalama ömür üç yıldan kısadır. Ancak günümüzde meme kanserine karşı çok güçlü tedavi imkanları geliştirilmiştir. Son elli yılda toplumda meme kanseri gelişme sıklığı yaklaşık iki katına çıkmış olmasına rağmen meme kanserine bağlı ölümlerin oranı azaltılmıştır. Meme hastalıklarının büyük bir çoğunluğunun teşhisi için; meme ve koltuk altı muayenesi, meme ultrasonografisi ve mamografinin birlikte kullanılması yeterlidir.

  • Menapoz öncesi kadınlarda meme muayenesi için ideal zaman adet kanaması bittikten 5-7 gün sonrasıdır.